۳۸۴df073-b186-4a3a-8318-9c5d3383aa08
۱۱۱۱۱۱۱
زالو یزد
  • دانستنی های زالو

    قابل توجه افراد به دنبال کسب و کار جدید و سودآور: آیا میدانید از بین 650 گونه زالو، تنها 15 گونه از آنها ...

    قابل توجه افراد به دنبال کسب و کار جدید و سودآور: آیا میدانید از بین 650 گونه زالو، تنها 15 گونه از آنها کاربرد پزشکی دارند. آیا میدانید بدن زالو به حدود 34 Segment حلقه تقسیم شده است.  آیا میدانید زا ...

    بیشتر بخوانید