فک زالو
  • آناتومی زالو

    از نظر جانورشناسی زالوها در طبقه‌بندی خانواده کرم‌های خاکی جای می‌گیرند. Hirudo   medicinalis یا زالوی پز ...

    از نظر جانورشناسی زالوها در طبقه‌بندی خانواده کرم‌های خاکی جای می‌گیرند. Hirudo   medicinalis یا زالوی پزشکی حدود یک سانتیمتر قطر داشته و طول آن به‌طور میانگین 12 سانتیمتر است و بدن زالو حلقه حلقه بود ...

    بیشتر بخوانید