خواص بزاق زالو
  • خواص بزاق زالو

    زالوی طبی با نام (Hirudo   Medicinalis) معروف می‌باشد که اصولاً جزء انگل‌های خون‌خوار به شمار می‌رود. طول ...

    زالوی طبی با نام (Hirudo   Medicinalis) معروف می‌باشد که اصولاً جزء انگل‌های خون‌خوار به شمار می‌رود. طول آن به‌طور متوسط 12 سانتیمتر و عرض آن حدود یک سانتیمتر است و وزن آن 3-2 گرم می‌باشد و بصورت زند ...

    بیشتر بخوانید