بایگانی فوریه 2016
 • لارو زالو

  لارو زالو یکی دیگر از انواع زالو در کنار زالو مولد و زالو پزشکی از حیث اندازه می باشد.لارو زالو ، بچه زال ...

  لارو زالو یکی دیگر از انواع زالو در کنار زالو مولد و زالو پزشکی از حیث اندازه می باشد.لارو زالو ، بچه زالوهایی می باشندکه به اندازه دانه های برنج و دارای وزن یک گرم و کمتر هستند. لارو زالو از پیله های ...

  بیشتر بخوانید
 • زالوی مولد

  زالوی مولد زالوهایی با وزن بالاتر از پنج گرم و دارای کمربند تناسلی می باشند. زالوی پزشکی حداقل با 8 بار ت ...

  زالوی مولد زالوهایی با وزن بالاتر از پنج گرم و دارای کمربند تناسلی می باشند. زالوی پزشکی حداقل با 8 بار تغذیه به زالوی مولد تبدیل می‌شود. زالوهای پزشکی تا  سن 2 سالگی امکان تکثیر شدن ندارند و از سن 2 ...

  بیشتر بخوانید
 • زالوی پزشکی

  زالوی پزشکیمعروف‌ترین زالوها، زالوی پزشکی یا Medical  leecn نام دارد، طول بدن 5 تا 12 سانتیمتر می‌باشد. ر ...

  زالوی پزشکیمعروف‌ترین زالوها، زالوی پزشکی یا Medical  leecn نام دارد، طول بدن 5 تا 12 سانتیمتر می‌باشد. رنگ آن زیونی است که خط‌های طولی زردرنگ دارد. در زمان زالودرمانی باید توجه داشت که حتماً از زالوی ...

  بیشتر بخوانید
 • بازاریابی زالو

  در تعریف بازاریابی جدید، بازاریابی عبارت است از: "فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها وخواسته ها ازطریق فر ...

  در تعریف بازاریابی جدید، بازاریابی عبارت است از: "فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها وخواسته ها ازطریق فرآیند مبادله". منشا و رکن اساسی نظام بازاریابی، نیاز وخواسته های انسان است. محصول نیز عبارت است ...

  بیشتر بخوانید
 • توصیه های پس از زالودرمانی

  زالو با خونخواری خود، خون آلوده و فاقد اکسیژن را از عمق بدن خارج و همزمان، بزاق خود را که حاوی ماده ضدّان ...

  زالو با خونخواری خود، خون آلوده و فاقد اکسیژن را از عمق بدن خارج و همزمان، بزاق خود را که حاوی ماده ضدّانعقادی هیرودین و بیش از 100 نوع ماده فعّال دیگر  است به بدن تزریق می‌کند؛ یعنی دو عمل تصفیه و رق ...

  بیشتر بخوانید
 • نکات حین زالو درمانی

  زالو با خونخواری خود، خون آلوده و فاقد اکسیژن را از عمق بدن خارج و همزمان، بزاق خود را که حاوی ماده ضدّان ...

  زالو با خونخواری خود، خون آلوده و فاقد اکسیژن را از عمق بدن خارج و همزمان، بزاق خود را که حاوی ماده ضدّانعقادی هیرودین و بیش از 100 نوع ماده فعّال دیگر است به بدن تزریق می‌کند. در ابتدا محل زالو درمان ...

  بیشتر بخوانید